Σύστημα Διαχείρισης Θερμοκηπίου Green House Guard

Η καλλιέργεια φυτών σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον όπως αυτό του θερμοκηπίου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία με διάφορες παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.

Η ANALYSIS VITA, με χρόνια εμπειρία στα συστήματα μέτρησης και αυτοματισμού, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους καλλιεργητές που είτε έχουν ήδη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, είτε βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, να ελέγξουν και να ρυθμίσουν όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα της καλλιέργειας αποκομίζοντας έτσι σημαντικά και πολλαπλά οφέλη.

Στα οφέλη αυτά πρέπει κανείς να υπολογίζει:

  • Την άμεση ανταπόκριση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα διάφορα τμήματα των διαδικασιών παραγωγής. Η ανταπόκριση γίνεται βάση ελέγχων των καιρικών συνθηκών (εξωτερική θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, βροχόπτωση, υγρασία κτλ) αλλά και των αναγκών ανάπτυξης της καλλιέργειας, ώστε  να βρίσκεται συνεχώς στη βέλτιστη, για τις δεδομένες συνθήκες απόδοσης
  •  Την άμεση ενημέρωση του καλλιεργητή για οποιαδήποτε μη ορθή διαδικασία στην παραγωγή της καλλιέργειας (alarm). Η ενημέρωση αφορά τόσο την πιθανότητα βλάβης κάποιου συστήματος, όσο και την πιθανότητα ακραίων καιρικών συνθηκών στο περιβάλλον της θερμοκηπιακής καλλιέργειας.
  • Την εξοικονόμηση σε χρόνο και χρήμα για τον καλλιεργητή καλλιεργητή, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να γνωρίζει και να ελέγχει τις συνθήκες που επικρατούν στη θερμοκηπιακή του καλλιέργεια όπου και αν βρίσκεται.
  •  Την καταγραφή των δεδομένων προς επεξεργασία για τον εντοπισμό αδυναμιών στον τρόπο παραγωγής και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τους τρόπους βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις η αναβάθμιση πραγματοποιείται πάνω στον εξοπλισμό που ήδη διαθέτει το θερμοκήπιο με μικρές τροποποιήσεις και ελάχιστο κόστος.

Η μονάδα Green House Guard της ANALYSIS VITA δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του θερμοκηπίου να ελέγχει και να ρυθμίζει αυτόματα συνθήκες και παραμέτρους λειτουργίας όπως:

  • Τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες( ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση κ.α.) μέσω αξιόπιστων και αποδοτικών αισθητήρων βιομηχανικής χρήσης, τελευταίας τεχνολογίας.
  • Τη βέλτιστη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με βάση τις παραπάνω συνθήκες( άνοιγμα ή κλείσιμο των παραθύρων ή τμημάτων της οροφής κ.α.).
  • Τις συνθήκες που επικρατούν εσωτερικά(υγρασία στον αέρα, υγρασία στο χώμα, θερμοκρασία αέρα και χώματος, επίπεδα οξυγόνου, επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα(CO2), κ.α.).
  • Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις τη θέση σε λειτουργία ή την παύση αυτόματου συστήματος ποτίσματος, βιντιλατέρ, αντλιών θερμότητας ή λέβητα, συστήματος διοχέτευσης διοξειδίου του άνθρακα, κ.α.

Σε όλα τα συστήματα της σειράς Green House Guard της ANALYSIS VITA ο καλλιεργητής έχει τη δυνατότητα για άμεση ενημέρωση στο κινητό του ή το PC αλλά και απομακρυσμένου ελέγχου (remote control) της εγκατάστασης. H επικοινωνία με PC η άλλες συσκευές επιτυγχάνεται μέσω USB, rs485­ 232, ethernet, MODBUS RTU (μέσω καρτών επέκτασης).

Δίδεται επίσης η δυνατότητα εγκατάστασης περιμετρικών beams (δεσμών) για την προστασίας της εγκατάστασης από παραβιάσεις και εγκληματικές ενέργειες. Με την εγκατάσταση των beams, αν για οποιοδήποτε λόγο παραβιαστεί η εγκατάσταση ενημερώνεται αμέσως ο ιδιοκτήτης όπως επίσης και όποιος άλλος έχει οριστεί (εταιρείες φύλαξης, κτλ.).

Όλες οι μονάδες της σειράς Green House Guard της ANALYSIS VITA είναι κατασκευασμένες με αξιόπιστα βιομηχανικά υλικά των κορυφαίων διεθνών οίκων του χώρου και είναι εξοπλισμένες με PLC βιομηχανικού τύπου τελευταίας τεχνολογίας για μέγιστη αξιοπιστία, απόδοση και διάρκεια ζωής. Επίσης όλες οι μονάδες της σειράς συνοδεύονται από πιστοποιήσεις CE και ISO 9001.

Αυτόματο άνοιγμα ή κλείσιμο παραθύρων οροφής θερμοκηπίου με το σύστημα Green House Guard.
Σύστημα Green House Guard εγκατεστημένο σε μικρή μονάδα θερμοκηπίου.
Πλήρης αυτοματοποίηση και έλεγχος όλων των παραμέτρων και των λειτουργιών του θερμοκηπίου με το σύστημα Green House Guard.