Μελέτη – Κατασκευή Βιολογικών

Για εμάς στην ANALYSIS VITA η σωστή διαχείριση των αποβλήτων με τη χρήση σύγχρονων μονάδων και μεθόδων επεξεργασίας, δε σημαίνει απλά συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία.

Σημαίνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας!

H ANALYSIS VITA εξειδικεύεται στη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων:

  • Οικίας
  • Ξενοδοχειακών Μονάδων
  • Βιοτεχνικών & Βιομηχανικών Μονάδων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων μετά τη θέση σε λειτουργία και τη διαρκή επιστημονική και τεχνική υποστήριξη.

Για τη δημιουργία μιας ποιοτικής και αξιόπιστης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων, το πρώτο βήμα είναι ο επακριβής καθορισμός των ρύπων που περιέχουν τα απόβλητα. Για το λόγο αυτό μελετάμε την παραγωγική διαδικασία της βιομηχανικής μονάδας βήμα βήμα και σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Έτσι καθορίζουμε ποια ρυπαντικά στοιχεία θα εντοπίσουμε στα απόβλητα και σε ποιο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας δημιουργούνται. Με αυτόν τον τρόπο και με την ενδελεχή εξέταση των δειγμάτων των αποβλήτων, καταλήγουμε στις βέλτιστες διεργασίες που χρειάζεται να πραγματοποιούνται στη μονάδα διαχείρισης.

Στη συνέχεια προτείνουμε τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικές λύσεις με τη συνδιαστική χρήση τεχνολογιών αιχμής και φυσικοχημικών διεργασιών όπως:

Column 1 Column 2
Εκσχάρωση Ελαιοδιαχωρισμός
Εξάτμιση Καθίζηση
Ανάδευση Αφυδάτωση Λάσπης (Φιλτρόπρεσσες, Φυγοκεντρικοί Διαχωριστήρες)
Φίλτρανση με τη Χρήση Φίλτρων και Μεμβρανών Αερόβια Αποικοδόμηση
Ηλεκτρόλυση Αναερόβια Αποικοδόμηση
Διόρθωση Φυσικοχημικών Παραμέτρων με τη Χρήση Χημικών

Στις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων της ANALYSIS VITA όλες οι κατασκευές πραγματοποιούνται με πιστοποιημένα υλικά κορυφαίων διεθνών οίκων του χώρου και όλα τα στάδια λειτουργίας είναι πλήρως αυτοματοποιημένα. Η ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των μονάδων εξασφαλίζεται μέσω εγκατάστασης  συστημάτων 24ωρης παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων, με την χρήση SCADA και PLC βιομηχανικού τύπου τελευταίας τεχνολογίας.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η άμεση επίσκεψη από τους έμπειρους και εξειδικευμένους Μηχανικούς και Τεχνικούς μας θα δώσει λύση σε οποιοδήποτε πιθανό πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Με το σύστημα μετρήσεων και παρακολούθησης λειτουργίας της μονάδας T.C.T.R.P. Multiparameter Monitoring Station, αλλά και με αναλυτική εξέταση δειγμάτων στα σύγχρονα εργαστήρια μας, προσδιορίζουμε επακριβώς το πρόβλημα και προτείνουμε την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση του.

Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε επέκταση ή αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας μονάδας σας η εξειδίκευση και η εμπειρία μας σε συνδυασμό με τη χρήση δοκιμασμένων και αξιόπιστων τεχνολογιών, εγγυάται την πρόταση της βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης από την εταιρεία μας.

Επίσης η ANALYSIS VITA προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τους διαχειριστές και τους τεχνικούς των εγκαταστάσεων των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων.

WASTE guard για τον έλεγχο μονάδας διαχείρισης αποβλήτων.
Πίνακες αυτόματου ελέγχου και διαχείρισης, μονάδας επεξεργασίας λυμάτων ξενοδοχείου.
Μονάδα TCTRP για τον έλεγχο των βιολογικών καθαρισμών και τον εντοπισμό προβλημάτων.
Μηχανοστάσιο τριών φυσητήρων, βιολογικού σε βιομηχανικά πλυντήρια.
Μηχανοστάσιο βιολογικού ξενοδοχείου. Εξωτερική όψη
Τοποθέτηση διάταξης μεμβρανών σε δεξαμενή βιοαντιδραστήρα μονάδας διαχείρισης αποβλήτων ξενοδοχείου.
Μηχανοστάσιο μονάδας βιολογικού με υπόγειες δεξαμενές. Ξενοδοχείο στην Κέρκυρα.
Μηχανοστάσιο μονάδας βιολογικού με υπόγειες δεξαμενές. Ξενοδοχείο στην Κέρκυρα.
Άνω γενική όψη δεξαμενής καθίζησης βιολογικού σε ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά
Αυτόματη μονάδα τελικής φίλτρανσης στο ξενοδοχείο Marbella Elix
Στροφοκόσκινο σε μονάδα βιολογικού. Ξενοδοχείο στην Κέρκυρα.
Πρόσοψη μονάδας φυσικοχημικής εξουδετέρωσης αποβλήτων επιμεταλλώσεων.
Μονάδα UF. Τριτοβάθμια επεξεργασία βιολογικού σε ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά
Μονάδα υπερδιήθησης του τελικώς παραγόμενου νερού στο ξενοδοχείο Marbella Elix
Πλήρως αυτοματοποιημένη διάταξη υπερδιήθησης εγκατεστημένη σε ξενοδοχείο.
Διάταξη φυσικοχημικής εξουδετέρωσης αποβλήτων σε μονάδα επιμεταλλώσεων.
Διάταξη φυσητήρων βιολογικού σε ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά