Μονάδες Μέτρησης & Ελέγχου

Για τη συνεχή πρόοδο και εξέλιξη οι σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες επιτάσσουν την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων εφαρμογών που να δίνουν τη δυνατότητα του συνεχούς ελέγχου και της ρύθμισης των παραμέτρων που εξασφαλίζουν:

α) Την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
β) Την ορθή λειτουργία και την προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Η επιστημονική γνώση και η εμπειρία των φορέων της εταιρείας καθώς και η εξειδικευμένη κατάρτιση των τεχνικών, δίνουν την ευκαιρία στην ANALYSIS VITA να σχεδιάζει και να κατασκευάζει μονάδες μέτρησης και ελέγχου φυσικοχημικών παραμέτρων και παραμέτρων λειτουργίας με εφαρμογή σε:

Column 1 Column 2
Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Μονάδες Επεξεργασίας και Εξουδετέρωσης αποβλήτων
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών Χώρους Εστίασης
Ξενοδοχειακές Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειες
Εργαστήρια Κολυμβητικές Δεξαμενές και SPA
Θερμοκήπια και Μονάδες Υδροπονίας

Η ANALYSIS VITA προσφέρει μια μεγάλη γκάμα έτοιμων, αυτοματοποιημένων και αξιόπιστων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στην εγχώρια και διεθνή αγορά από κορυφαίες επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο για εμάς είναι η εξέλιξη των συνεργατών μας. Με αυτή την έννοια, για ειδικές απαιτήσεις ή διεργασίες, το Τμήμα Μελετών της εταιρείας μας είναι στη διάθεση σας για να εκπονήσει εξειδικευμένη μελέτη για σύστημα το οποίο στοχευμένα θα καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας.

Αυτόματες μονάδες μέτρησης και ελέγχου.
Εσωτερική όψη κεντρικού πίνακα αυτόματης μονάδας ελέγχου.
Αισθητήρες, ηλεκτρόδια και μόνιτορ για όργανα μέτρησης και μονάδες ελέγχου.
Αυτόματη μονάδα ελέγχου σε βιολογικό καθαρισμό.
Αυτόματη μονάδα μέτρησης και ρύθμισης χημικών.
Αυτόματες μονάδες μέτρησης και ελέγχου.