Υπηρεσίες Εργαστηριακών Αναλύσεων

Η εταιρεία ANALYSIS VITA στελεχώνεται από Χημικούς και Χημικούς Μηχανικούς με μακροχρόνια ενασχόληση και εξειδίκευση στον τομέα μέτρησης, ελέγχου και διαχείρισης νερού και αποβλήτων. Με βάση την εμπειρία μας και τη χρήση μηχανημάτων και μεθόδων τελευταίας τεχνολογίας από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό δυναμικό, έχουμε στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη με σεβασμό, αξιοπιστία και εχεμύθεια και στον τομέα των φυσικό-χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων νερού και αποβλήτων.

Η βασική ιδέα η οποία εφαρμόστηκε από την ίδρυση της εταιρείας ήταν η χρήση εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, κατάλληλου εξοπλισμού προσομοίωσης και επιτόπιων δοκιμών και στελέχωση με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και μακροχρόνια εμπειρία στη διαχείριση νερού, αποβλήτων και την αυτοματοποίηση των διεργασιών αυτών.

Δείτε τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις της ANALYSIS VITA.

Στο εργαστήριο μας γίνονται μικροβιολογικές και φυσικό-χημικές αναλύσεις νερού για έλεγχο της καταλληλότητας του για σκοπούς άρδευσης και ύδρευσης, καθώς και μικροβιολογικές και φυσικό-χημικές αναλύσεις νερού αποβλήτων.

Για τη χημική ανάλυση νερού όπου ουσιαστικά ελέγχονται τα άλατα του νερού (αγωγιμότητα, PH, ολικά διαλυόμενα άλατα, χλωριούχα, θειικά, ασβέστιο, μαγνήσιο, ανθρακικά, διανθρακικά, νιτρικά, νιτρώδη, βόριο κ.α.) δεν χρειάζεται οποιαδήποτε ειδική προεργασία. Απλά συλλέγετε το προς εξέταση νερό σε ένα οποιοδήποτε καθαρό μπουκάλι και το μεταφέρετε στο εργαστήριο.

Βασικό Πακέτο Χημικής Ανάλυσης Ποσίμου

Column 1 Column 2
pH Αγωγιμότητα
Ολικά Διαλελυμένα Στερεά (T.D.S.) Σκληρότητες
Ανθρακικά (CO3) Όξινα Ανθρακικά (HCO3)
Αλκαλικότητα P Αλκαλικότητα M
Χλωριόντα (Cl-) Νιτρικά (ΝΟ3)
Νιτρώδη (ΝΟ2) Αμμωνιακά (ΝΗ4+)
Φωσφορικά (Ρ2Ο5) Φθοριόντα (F-)
Θειικά (SO4-2) Πυριτικά (SiO2)
Ασβέστιο (Ca) Μαγνήσιο (Mg)
Κάλιο (Κ) Νάτριο (Na)
Χαλκός (Cu) Ψευδάργυρος (Zn)
Μαγγάνιο (Mn) Σίδηρος (Fe)
Χλώριο (Cl2)

Για την μικροβιολογική εξέταση του νερού όπου ελέγχεται η παρουσία ή απουσία παθογόνων μικροοργανισμών (ολικός αριθμός μικροβίων, κολοβακτηρίδια, κολοβακτηριοειδή, ψευδομονάδα, εντερόκοκκοι, κ.α.) απαιτείται η συλλογή του προς εξέταση δείγματος σε ειδικό αποστειρωμένο μπουκαλάκι το οποίο παρέχεται από το εργαστήριο μας.

Βασικό Πακέτο Μικροβιολογικής Ανάλυσης Ποσίμου

Column 1 Column 2
Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC Enterococci
Coliforms Pseudomonas Aeruginosa
Clostridium Perfringens

Για τα εστιατόρια, cafe, εργαστήρια παρασκευής και διαχείρισης τροφίμων όπως επίσης και για πισίνες δημόσιας χρήσης, το εργαστήριο μας αναλαμβάνει την επιτόπου δειγματοληψία νερού, την μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο και την έκδοση αποτελέσματος κατά πόσο το νερό είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και κατ’ επέκταση κατάλληλο προς πόση.

Πακέτο Νερού Πισίνας

Column 1 Column 2
pH Χρώμα
Ελεύθερο Χλώριο (Cl2) Αμμωνιακά (ΝΗ4+)
Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC Coliforms
Enterococci Pseudomonas Aeruginosa

Υπηρεσίες Πρόληψης & Αποκατάστασης της Νόσου των Λεγεωνάριων

H ANALYSIS VITA δραστηριοποιείται επίσης στις διαδικασίες ελέγχου της ανάπτυξης, των περιβαλλοντικών συνθηκών, του ρίσκου και της πρόληψης ανάπτυξης του βακτηρίου σε συστήματα που εμπεριέχουν νερό.

Οι μέθοδοι προσδιορισμού και ελέγχου των προβλημάτων που συναρτώνται με τη νόσο των Λεγεωνάριων σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή οικιστικά συγκροτήματα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της EWGLI και του WHO 2007 (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). Η ANALYSIS VITA πραγματοποιεί τις δειγματοληψίες σε στείρους δειγματολήπτες 1 λίτρου. Τα δείγματα αναλύονται στα ιδιόκτητα αναλυτικά εργαστήρια άμεσα.

  • Δίκτυο Θερμού Ύδατος
  • Δίκτυο Ψυχρού Ύδατος
  • Συστήματα Υδροθεραπείας
  • Θερμαινόμενες Πισίνες
  • Υγραντήρες
  • Σιντριβάνια & Στοιχεία Νερού
  • Πύργοι Ψύξεως

Τεχνικές κατευθύνσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο της Legionella με χρήση του ελέγχου των θερμοκρασιών λειτουργίας ή με χρήση χημικών προσθέτων, δίνονται από τους εξειδικευμένους Χημικούς Μηχανικούς της εταιρείας μας για την τήρηση των φυσικοχημικών και θερμικών πεδίων που θα αποτρέψουν την ανάπτυξη και τον εποικισμό των δικτύων από το βακτήριο.