Ποιοι Είμαστε

Η ANALYSIS VITA είναι ελληνική εταιρεία και ιδρύθηκε το 2008 με έδρα τον Πειραιά. Η δημιουργία της εταιρείας ήταν η φυσική κατάληξη της αποκτηθείσας τεχνικής και επιστημονικής γνώσης των κύριων φορέων της εταιρείας. Ο σκοπός της δημιουργίας της εταιρείας, ήταν η μελέτη, η κατασκευή και η εμπορία συστημάτων αυτόματης μέτρησης, ελέγχου και διαχείρισης συσκευών που σχετίζονται με:

  • Κάθε διεργασία που αφορά την επεξεργασία του νερού (φίλτρανση, αφαλάτωση, απολύμανση, προσθήκη χημικών).
  • Την μέτρηση, τον έλεγχο της ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των κολυμβητών.
  • Την μέτρηση, τον έλεγχο και τον αυτοματισμό συστημάτων βιολογικού καθαρισμού και φυσικοχημικών διεργασιών διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.

Από το ξεκίνημα της η εταιρεία είχε μια συνεχή στόχευση σε δύο τομείς. Τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής και την ικανοποίηση των πελατών με επιμελημένο και αξιόπιστο service. Σαν κατασκευάστρια εταιρεία με κύριο χώρο δράσης τον ελλαδικό χώρο, που από τη δημιουργία της δρα ως O.E.M. (Original Equipment Manufacturer), η ANALYSIS VITA συνεργάζεται με τους κορυφαίους διεθνείς οίκους παραγωγής πρώτων υλών, με στόχο την κατασκευή ποιοτικών συσκευών που να καλύπτουν τις ανάγκες των συνεργατών μας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η εταιρεία εφαρμόζει υψηλών προδιαγραφών σύστημα διασφάλισης ποιότητας και τηρεί τα υψηλότερα διεθνή standards σχεδιασμού και κατασκευής. Τα προαναφερόμενα πιστοποιούνται από πιστοποιήσεις κατά ISO 9001 και CE και η εταιρεία πρωτοπορεί, παραδίδοντας συστήματα έτοιμα για λειτουργία, με πλήρη και αναλυτικά βιβλία οδηγιών και διαρκή τεχνική υποστήριξη.

Γνωρίζουμε ότι η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια αλλά μια επένδυση που βοηθά στο να υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι ικανοποιημένοι πελάτες.

Προσδοκία μας είναι η συνεχής εξέλιξη της εταιρείας μας να εξασφαλίζει τη συνεχή πρόοδο των συνεργατών μας, συνεισφέροντας παράλληλα στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών με τη χρήση των προϊόντων μας!