Σύστημα Ελέγχου Διαδικασίας Παράγωγης Ελαιόλαδου
Oil Temp Guard

Τα αυτόματα συστήματα μέτρησης και ελέγχου της θερμοκρασίας της ελαιοζύμης εντός των μαλακτήρων είναι το βασικό μέσον εξασφάλισης της υψηλής ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου.

Η σειρά προϊόντων Oil Temp Guard προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στον διαχειριστή του ελαιοτριβείου. Διατηρούν τη θερμοκρασία της ελαιοζύμης μέσα στον μαλακτήρα σε επιθυμητά επίπεδα. Με τη βοήθεια του Oil Temp Guard η θερμοκρασία της ελαιοζύμης δεν θα ξεπεράσει το όριο που έχει οριστεί από τον διαχειριστή. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία της ελαιοζύμης κατά την είσοδο στο μαλακτήρα είναι υψηλότερη  από την επιθυμητή, τότε το σύστημα επεμβαίνει και ρίχνει τη θερμοκρασία εντός των ορίων που έχουμε θέσει.  Ο έλεγχος αυτός γίνεται αυτόνομα σε κάθε μαλακτήρα και είναι δυνατή η συνεχής αλλαγή των ορίων ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες.

Το σύστημα Oil Temp Guard διαθέτει οθόνη ένδειξης των τρεχουσών θερμοκρασιών σε πραγματικό χρόνο (real time) και ενδεικτικές λυχνίες για ευκολία στον έλεγχο της διαδικασίας.

Το Oil Temp Guard εξασφαλίζει:

  • Συνεχή ένδειξη της θερμοκρασίας της ελαιοζύμης σε κάθε ένα μαλακτήρα σε πραγματικό χρόνο (real time).
  • Δυνατότητα προεπιλογής του ορίου της θερμοκρασίας μάλαξης της ελαιοζύμης σε κάθε μαλακτήρα.
  • Ύπαρξη ενδεικτικών λυχνιών και button επιλογής για την ανάγνωση των θερμοκρασιών και τον έλεγχο των ορίων της θερμοκρασίας μάλαξης.

Το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει πλήθος μετατροπών και επεκτάσεων όπως:

  • Εγκατάσταση PLC με έγχρωμη οθόνη αφής διαφορετικών διαστάσεων με περισσότερα από 30 κανάλια εισόδου – εξόδου.
  • Σύνδεση με αισθητήρες και όργανα ελέγχου για όλες σχεδόν τις παραμέτρους λειτουργίας των ελαιοτριβείων(πλήρωση-κένωση μαλακτήρων, ρύθμιση θερμοκρασίας νερού διαχωριστήρων, καταχώρηση συγκεκριμένου χρόνου για κάθε διαδικασία, καταγραφή και αποθήκευση μετρήσεων, ταυτόχρονη καταχώρηση στοιχείων διαφορετικών πελατών κ.α.)
  • Δυνατότητα ειδοποιήσεων και απομακρυσμένου ελέγχου μέσω κάρτας Ethernet ή GSM.
  • Επικοινωνία με PC η άλλες συσκευές μέσω USB, rs485­ 232, ethernet, MODBUS RTU (μέσω καρτών επέκτασης).
  • Η συσκευή συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE και ISO 9001.
Σύστημα Oil Temp Guard για τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε ελαιοτριβεία με 8 μαλακτήρες.
Σύστημα Oil Temp Guard για τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε ελαιοτριβεία με 12 μαλακτήρες.
Σύστημα Oil Temp Guard με πολλές επεκτάσεις (πολυπαραμετρικός έλεγχος), εγκατεστημένο σε ελαιοτριβείο.