Σύστημα Ελέγχου Διαδικασίας Παράγωγης Ελαιόλαδου
Oil Temp Guard

The automatic system for measuring and controlling the temperature of the olive oil inside the kneaders is the basic mean of ensuring the high quality of the produced olive oil.

Oil Temp Guard system offers a complete solution to the olive mill’s manager. Keeps the olive paste’s temperature in the kneaders at desirable levels. With help of the Oil Temp Guard, the temperature of the olive paste will not exceed the limit set by the manager. If the temperature of the paste on entering the kneader is higher than desired, then the system intervenes and sets the temperature within the limits we have set. This control is done independently on each kneader and it is possible to continuously change the limits according to the current needs.

The Oil Temp Guard system has a real-time display of real-time temperatures and indicator lights for easy control of the process.

Oil Temp Guard system obtains:

  • Continuous indication of the temperature of the olive paste  in each kneader in real time.
  • Possibility to preselect the limit of the olive paste temperature limits in each kneader.
  • Existence of indicator lights and selection buttons for reading and controlling the temperature of the kneading process.

The system is designed to allow for numerous changes and extensions such as:

  • Industrial state-of-the-art PLC installation with color touch screen of different dimensions with more than 30 input / output channels according to your needs.
  • Connection to sensors and controls for the most operation parameters of the olive mill (filling-loosening of kneaders, controlling and regulating separator’s water temperature, setting specific time for each process, recording and storing measurements, simultaneous input of different customers data, etc.)
  • Remote control and alert ability via Ethernet or GSM card.
  • Contact with PC or other devices via USB, rs485 232, ethernet, MODBUS RTU
  • The device is accompanied by CE and ISO 9001 certificates.
Σύστημα Oil Temp Guard για τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε ελαιοτριβεία με 8 μαλακτήρες.
Σύστημα Oil Temp Guard για τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε ελαιοτριβεία με 12 μαλακτήρες.
Σύστημα Oil Temp Guard με πολλές επεκτάσεις (πολυπαραμετρικός έλεγχος), εγκατεστημένο σε ελαιοτριβείο.