Επιτηρητής Ασφαλούς Λειτουργίας
Κολυμβητικής Δεξαμενής Safe Guard

Ο επιτηρητής ασφαλούς λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής Safe Guard της ANALYSIS VITA είναι επένδυση για κάθε ιδιοκτήτη πισίνας ή spa.

Ο επιτηρητής Safe Guard επί 24ώρου βάσεως επιτηρεί την πίεση στην αναρρόφηση του αντλητικού συστήματος. Όταν κάτι μπλοκάρει την παροχή νερού από τους πυθμένες ή τα skimmers (πιθανώς κάποιος εγκλωβισμένος κολυμβητής), ο επιτηρητής επεμβαίνει και απενεργοποιεί την (τις) αντλία (ες) της πισίνας ή του spa. Ταυτόχρονα ειδοποιεί μέσω συναγερμού ή μέσω του BMS τους υπευθύνους για το συμβάν. Οι αντλίες δεν μπορούν να επανεκκινήσουν αυτόματα, εξασφαλίζοντας ότι θα λυθεί το πρόβλημα που προκάλεσε την επέμβαση του επιτηρητή, προτού τεθεί εκ νέου σε λειτουργία το αντλητικό συγκρότημα.

Ο εγκλωβισμός λόγω αναρρόφησης αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο που κανείς δεν πρέπει να υποτιμά.

Η αναρρόφηση σε στόμια που είναι λάθος σχεδιασμένα ή έχουν καταστραφεί ή αποκολληθεί οι προστατευτικές τους σχάρες μπορεί να προκαλέσει εγκλωβισμό, βαρύ τραυματισμό, ακόμη και θάνατο (με βάση ατυχήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα και περιγράφονται παρακάτω).

 • Εγκλωβισμός μαλλιών σε στόμια αναρρόφησης
 • Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις εγκλωβισμού επειδή κάποιος έβαλε χέρι ή πόδι σε κάποιο στόμιο αναρρόφησης. Η αρνητική πίεση που ασκείται οδηγεί σε πρήξιμο του άκρου.
 • Η διαφορική πίεση που μπορεί να ασκηθεί στην επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος από ένα λάθος μελετημένο στόμιο αναρρόφησης είναι ικανή να εγκλωβίσει κολυμβητές με μικρή μυϊκή δύναμη, ιδιαίτερα παιδιά μικρής ηλικίας.

Ο επιτηρητής Safe Guard δέχεται επεκτάσεις που τον μετατρέπουν σε ένα συνολικό σύστημα προστασίας του αντλητικού συγκροτήματος και του μηχανοστασίου.

 • Προστατεύει από φαινόμενα σπηλαίωσης που οφείλονται σε κακή ρύθμιση του αντλητικού συγκροτήματος.
 • Προστατεύει από υπέρβαση της ανώτερης πίεσης λειτουργίας (πχ λάθος κλείσιμο βάνας κατάθλιψης από συντηρητή)
 • Προστατεύει τις αντλίες από «ξηρά λειτουργίας» και καταστροφή του στυπιοθλίπτη.
 • Ειδοποιεί για την ρύπανση των φίλτρων και τον καθαρισμό τους.
 • Προστασία από πλημύρα στο μηχανοστάσιο.

Για όλες τις παραπάνω αβαρίες ειδοποιείται ο συντηρητής μέσω συναγερμού ή μέσω του BMS.

Χαρακτηριστικά

 • Μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα μεγέθη πισίνας ή spa.
 • Εύκολη εγκατάσταση.
 • Χαμηλή τάση λειτουργίας.
 • Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας PLC βιομηχανικού τύπου.
 • Η συσκευή συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE και ISO 9001.
Safe guard control panel για εγκατάσταση σε πισίνες.
Διάταξη επίδειξης λειτουργίας Safe guard
Ενδεικτικό σχέδιο εγκατάστασης Safe guard
Εγκατάσταση διατάξεων Safe Guard σε μηχανοστάσιο πισίνας με 8 αντλίες σε συγκρότημα ξενοδοχείων.
Εγκατάσταση Safe Guard σε μηχανοστάσιο πισινών ξενοδοχείου. Για την ασφάλεια των κολυμβητών και του εξοπλισμού σας.
Εγκατάσταση διάταξης Safe Guard σε μηχανοστάσιο πισίνας με 10 αντλίες σε ξενοδοχειακό συγκρότημα.