Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Τεχνικών – Συντηρητών

Στην ANALYSIS VITA έχουμε μια συνεχή στόχευση στην πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στην ένταξη τους σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας. Για το λόγο αυτό το προσωπικό της εταιρείας μας στο σύνολό του υφίσταται συνεχή επιμόρφωση.

Αντίστοιχα δίνουμε τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία παρέχοντας υπηρεσίες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης είτε μεμονωμένα, είτε συμμετέχοντας σε σεμινάρια και ημερίδες με θέματα που αφορούν κυρίως νέα προϊόντα και εφαρμογές, χρήση νέων οργάνων και συσκευών, μεθόδους εξέτασης και αναλύσεων και ορθή χρήση και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Επίσης για κάθε προϊόν, εγκατάσταση ή υπηρεσία που προσφέρουμε αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευση των μηχανικών, των χειριστών και των τεχνικών – συντηρητών ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία και απόδοση, όπως και η μέγιστη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας.

Για εμάς η εξέλιξη της εταιρείας μας συμβαδίζει με την εξέλιξη των συνεργατών μας!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.