Φίλτρανση Nερού

Η τεράστια βιομηχανική ανάπτυξη, η εντατική χρήση λιπασμάτων στις αγροτικές καλλιέργειες και η απόρριψη διαφόρων τύπων αποβλήτων στο περιβάλλον έχουν οδηγήσει στη ρύπανση τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων. Η φίλτρανση αποτελεί την πιο συνήθη διαδικασία επεξεργασίας του νερού και έχει ως στόχο της απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων, οσμών, γεύσης και διαφόρων χημικών ουσιών.

Επίσης με τη χρήση κατάλληλου τύπου ιοντοεναλλακτικής ρητίνης μπορούμε να δημιουργήσουμε φίλτρα κατακράτησης διαφόρων χημικών ουσιών που σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες όπως τα νιτρικά, το αρσενικό, το μαγγάνιο κ.α.

Σε συνεργασία με τους κορυφαίους διεθνείς οίκους του χώρου προσφέρουμε φίλτρα νερού όλων των τύπων για οικιακή χρήση, χώρους εστίασης, βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν τόσο από την ποιότητα του αρχικού νερού, όσο και από τη χρήση για την οποία προορίζεται, μελετάμε, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες σας.

  • Φίλτρα Φυσιγγίων Διαφόρων Τύπων
  • Φίλτρα Θολότητας
  • Φίλτρα Άμμου
  • Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα
  • Φίλτρα  Αφαίρεσης Σιδήρου
  • Φίλτρα Αφαίρεσης Μαγγανίου
  • Φίλτρα Αφαίρεσης Αρσενικού
  • Φίλτρα Απαλκαλίωσης
  • Φίλτρα Απονιτροποίησης
  • Φίλτρα Εμπλουτισμού του Νερού με Διάφορα Στοιχεία
Φιλτροθήκες διαφόρων μεγεθών και τύπων.
Φίλτρανση, αποσκλήρυνση και απολύμανση νερού σε βίλα στην Αντίπαρο
Κατασκευή πολυστρωματικών φίλτρων
Φίλτρανση, αποσκλήρυνση και απολύμανση νερού σε camping στο Πήλιο
Διάταξη φίλτρων πόσιμου νερού για χώρο μαζικής εστίασης.
Φιάλη προφίλτρανσης νερού πριν την είσοδό του στις μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης.